Autorzy: Praca zbiorowa

Starzenie się społeczeństwa – wyzwanie dla rynku pracy, aktywizacja pracowników 50+

Raport poświęcony jednemu z największych wyzwań rozwiniętych gospodarek – starzeniu się społeczeństw. Polski ten problem dotyka w szczególny sposób.

Raporty tematyczne - monitoring rynku pracy

Seria: Monitoring rynku pracy

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2020

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Starzenie się społeczeństwa jest poważnym wyzwaniem dla rynku pracy i gospodarki. Już blisko co piąta osoba w Unii Europejskiej, czyli ok. 100 mln ludzi, ma 65 lat i więcej. Na każdą z nich przypadają mniej więcej trzy osoby w wieku produkcyjnym. Jeżeli ten trend nie zmieni się, obciążenie systemu zabezpieczeń społecznych może być wyższe niż możliwości rynku pracy i populacji osób w wieku produkcyjnym.

Proces starzenia się ludności dotyczy całego świata – lecz szczególnie krajów rozwiniętych, w tym Polski – i będzie warunkował w najbliższych latach rozwój państw członkowskich Unii oraz decyzje podejmowane przez nie na płaszczyźnie społecznej i gospodarczej. Stąd tak ważnym wyzwaniem dla rządów krajowych staje się polityka, której celem jest aktywizacja osób 50+ oraz rozwój instrumentów i narzędzi, które umożliwiają zatrzymywanie tej grupy pracowników na rynku pracy. Zapraszamy do lektury raportu „Starzenie się społeczeństwa – wyzwanie dla rynku pracy, aktywizacja pracowników 50+”, poświęconego m.in. sposobom przeciwdziałania temu niepokojącemu zjawisku.

Spis treści

1. Wprowadzenie 

2. Zjawisko starzenia się społeczeństw

2.1.    Starzenie się społeczeństwa w Polsce i na świecie

2.2.    Wyzwania związane ze starzeniem się pracowników 

3. Narzędzia polityki i podejmowane inicjatywy wspierające aktywność pracowników 50+ na rynku pracy

3.1.    Możliwość przekwalifikowania i szkoleń dla pracowników 50+ w trakcie ich kariery zawodowej

3.2.    Pomoc dla osób starszych poszukujących pracy

3.3.    Poprawa jakości miejsc pracy dla starszych pracowników

3.4.    Współpraca międzypokoleniowa i intermentoring

4. Warunki pracy, równowaga zawodowa i zdrowie pracowników 50+ 36

5. Podsumowanie

Bibliografia

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Ocena internacjonalizacji krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji KIS - raport końcowy

Raport

Ocena internacjonalizacji krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji KIS - raport końcowy

Zobacz
Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania Benchmarking na poziomie międzynarodowym

Raport

Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania Benchmarking na poziomie międzynarodowym

Zobacz
Raport końcowy Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania Benchmarking na poziomie regionalnym

Raport

Raport końcowy Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania Benchmarking na poziomie regionalnym

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań