Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza. Podsumowanie Programu

Podsumowanie realizacji przedakcesyjnego programu PHARE Spójność Społeczno-Gospodarcza.

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2006

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Program PHARE był pierwszym kompleksowym mechanizmem pomocy finansowej Unii Europejskiej (UE) przeznaczonym na wsparcie transformacji politycznej i gospodarczej państw Europy Środkowej i Wschodniej. Program Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza (SSG) był natomiast rozpoczętym w 2000 roku przedakcesyjnym zintegrowanym instrumentem finansowania polityki regionalnej. Jego głównym celem było przygotowanie do wykorzystania znacznie większych środków dostępnych po przystąpieniu Polski do UE, praktyczne zapoznanie się z mechanizmami stosowanymi w ramach polityki spójności UE, ukształtowanie odpowiedniego zaplecza instytucjonalnego gotowego do realizacji polityki spójności.

Publikacja stara się odpowiedzieć na pytanie, na ile Program Phare SSG spełnił postawione przed nim cele. Jest też próbą podsumowania zastosowanych rozwiązań, przedstawieniem zarówno najlepszych praktyk jak i ogólnych efektów Programu, nie tylko z punktu widzenia instytucji zarządzających programem, ale również jego beneficjentów.

Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Komponent „Infrastruktura”
3. Komponent „Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw”
4. Komponent „Rozwój zasobów ludzkich”
5. Wpływ Phare SSG na rozwój regionalny oraz przygotowanie regionów do absorpcji środków strukturalnych UE - case study

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

Raport

Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje - listopad 2020

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje - listopad 2020

Zobacz
Identyfikacja instrumentów wsparcia dla rozwoju sektora odzysku materiałowego surowców

Raport

Identyfikacja instrumentów wsparcia dla rozwoju sektora odzysku materiałowego surowców

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań