MSP w Polsce wobec zagrożenia upadłością. Analiza lat 2014 – 2015

Seria: Polska Wschodnia

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2016

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-339-7

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Z perspektywy mikroekonomicznej kryzys jest rozumiany w sposób zróżnicowany. Ogólnie ujmując, to wynik nieplanowanych zdarzeń zakłócających lub zagrażających normalnemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Może on być postrzegany jako nasilenie niekorzystnych zjawisk, proces kierunkowo niekorzystnych zmian w przebiegu i wynikach działalności gospodarczej – a co istotne – obejmujących wszystkie jego obszary, a także stanowiących zagrożenie dla jego egzystencji. Ekspozycja i podatność przedsiębiorstw na zagrożenia jest zróżnicowana, co można ująć modelowo . Jak jest dowodzone, w przypadku polskich przedsiębiorstw ta ekspozycja i podatność są szczególnie wysokie, wiążąc się silnie z niepewnością i zmiennością potencjału strategicznego oraz generalnie z zaniedbywaniem obszaru zarządzania strategicznego. Ponadto obserwowany jest efekt „zarażania się” – problemy jednego przedsiębiorstwa (ogniwa systemu) mogą przełożyć się na wywołanie sytuacji zagrożenia w jego łańcuchu kooperacji, a nawet wzbudzić zakłócenia w całej branży gospodarki. Jako determinanty kryzysu przedsiębiorstwa wskazywane są liczne czynniki, zróżnicowane rodzajowo oraz według źródeł pochodzenia . Cechą charakterystyczną jest wywoływanie kryzysu przez splot kilku czynników, układających się w ciąg zdarzeń, z następstwem przyczynowo–skutkowym oraz wyraźną ścieżką eskalacji. Symptomy kryzysu przedsiębiorstwa pojawiają się w wyniku przyczyn wywołujących sytuację kryzysową – i tak jak one – są zróżnicowane oraz przeważnie nie występują pojedynczo. Najczęściej za symptomy kryzysu przyjmuje się niepowodzenia w tych obszarach i funkcjach przedsiębiorstwa, które można odczytać w jego ogólnej kondycji, głównie ekonomicznej i finansowej.

Spis treści

Rozdział 1. SĄDOWE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWE
Rozdział 2. POTENCJAŁ I WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTW
Rozdział 3. KONDYCJA EKONOMICZNO-FINANSOWA 
Rozdział 4. STOPIEŃ ZAGROŻENIA FINANSOWEGO KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI 
Rozdział 5. DZIAŁY PKD JAKO BRANŻE GOSPODARKI Z PERSPEKTYWY STANU ZAGROŻENIA
Rozdział 6. STOPIEŃ ZAGROŻENIA FINANSOWEGO KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W UJECIU REGIONALNYM 
Rozdział 7. INTENSYWNOŚĆ ROZWOJU I STABILNOŚĆ FINANSOWA BRANŻ – MIARA SYNTETYCZNA 
Rozdział 8. PODSUMOWANIE

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Analiza stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością w Polsce

Raport

Analiza stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością w Polsce

Zobacz
Polityka II szansy dla MŚP. Sondaż nt upadłości

Raport

Polityka II szansy dla MŚP. Sondaż nt upadłości

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań