Ewaluacja tematyczna działania 1.4-4.1 PO IG

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2011

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Niniejsze badanie miało charakter ewaluacji tematycznej realizowanej w połowie okresu przewidzianego na kontraktowanie środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG).
Zakres ewaluacji objął ocenę systemu wdrażania ze szczególnym uwzględnieniem procesu wyboru projektów Działania 1.4-4.1 PO IG.
Główne cele badania były następujące:
1. Ocena dofinansowanych projektów z punktu widzenia szans na osiągnięcie celów działania 1.4-4.1:
2. Diagnoza i analiza zagrożeń dla realizacji celów Działania 1.4.-4.1 wskazanych w punkcie 1;
3. Ocena systemu wdrażania Działania 1.4-4.1 z uwzględnieniem dotychczasowych zmian dotyczących dokumentacji programowej oraz warunków współpracy z ekspertami zewnętrznymi;
4. Wypracowanie rekomendacji mających na celu:
a. optymalizację kierunków i intensywności wsparcia w ramach Działania 1.4-4.1;
b. określenie celowości kontynuowania w kolejnej perspektywie finansowej (2014-2020) wsparcia w formule zastosowanej w przypadku Działania 1.4.-4.1 PO IG.

Spis treści

1. Metodologia badania
2. Ogólne informacje na temat działania 1.4-4.1
3. Charakterystyka projektów
4. Ocena szans i zagrożeń dla realizacji celów Działania 1.4-4.1
5. System oceny projektów
6. Problemy związane z wdrażaniem Działania 1.4-4.1
7. Wnioski z badania i rekomendacje

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania Benchmarking na poziomie międzynarodowym

Raport

Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania Benchmarking na poziomie międzynarodowym

Zobacz
Raport końcowy Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania Benchmarking na poziomie regionalnym

Raport

Raport końcowy Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania Benchmarking na poziomie regionalnym

Zobacz
StartUp Impact

Raport

StartUp Impact

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań