Autorzy: Praca zbiorowa

Ewaluacja ex post Działania IV.1 Infrastruktura drogowa Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Infrastruktura PORPW

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2016

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

U genezy PO RPW 2007-2013 leżą negocjacje z Unią Europejską, w wyniku których uzyskano dodatkową pulę środków dedykowanych najmniej wówczas rozwiniętym społecznie i gospodarczo regionom Unii Europejskiej, tj. pięciu województwom Polski Wschodniej. Przyczyną realizacji Programu w tej części kraju była jego mniejsza dostępność i generalne zapóźnienie rozwojowe. Wskaźniki konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji przedsiębiorstw funkcjonujących w makroregionie osiągały bardzo niskie wartości. Wspieranie bardzo zaniedbanej infrastruktury drogowej stanowić miało skuteczny pomost do osiągnięcia zaplanowanego w szerszej perspektywie rozwoju społeczno-gospodarczego tej części kraju. Projekty drogowe realizowane w ramach Działania IV.1 PO RPW 2007-2013 podzielić można na trzy typy: budowa mostów w miejscowości Połaniec i Kamień, dzięki którym nastąpiła istotna poprawa powiązań pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią kraju, modernizacja bądź budowa lub przebudowa dróg wojewódzkich oraz budowa dróg obwodowych w celu wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrów miast.

Spis treści

1. Opis przedmiotu
2. Opis metodologii i sposobu realizacji badania
3. Charakterystyka projektów zrealizowanych w ramach Infrastruktura drogowa
4. Ocena projektów transportowych Działania IV.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 ze względu na zwiększenie dostępności transportowej, poziomu bezpieczeństwa oraz dostępu do terenów inwestycyjnych, atrakcji turystycznych i przejść granicznych
5. Ocena projektów transportowych Działania IV.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 ze względu na pobudzenie i rozwój przedsiębiorczości
6. Podsumowanie

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Ocena internacjonalizacji krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji KIS - raport końcowy

Raport

Ocena internacjonalizacji krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji KIS - raport końcowy

Zobacz
Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania Benchmarking na poziomie międzynarodowym

Raport

Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania Benchmarking na poziomie międzynarodowym

Zobacz
Raport końcowy Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania Benchmarking na poziomie regionalnym

Raport

Raport końcowy Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania Benchmarking na poziomie regionalnym

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań