Autorzy: Wojciech Kapica, Paweł Terpiłowski, Łukasz Karpiesiuk, Marta Chmielewska, Karolina Libront, Jakub Lorenc

Biuletyn Euro Info 2/2018

Biuletyn Euro Info to czasopismo wydawane przez ośrodek Enterprise Europe Network przy PARP. Poruszane są w nim zagadnienia związane z prowadzeniem i rozwojem firmy na rynkach UE, szczególnie kwestie prawne, ale nie tylko.

Współpraca i partnerzy Rozwój kompetencji Działalność zagraniczna

Seria: Biuletyn Euro Info

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2018

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Drodzy Czytelnicy,

działania innowacyjne są jednym z najważniejszych elementów przyczyniających się do rozwoju gospodarczego państwa, zbudowania przewagi konkurencyjnej, a także tworzenia nowych miejsc pracy. Pomimo zauważalnej od kilku lat tendencji wzrostowej innowacyjność biznesu w Polsce nadal nie jest na zadowalającym poziomie w porównaniu z innymi państwami członkowskimi UE. Są jednak podstawy, aby sądzić, że ten stan rzeczy będzie stopniowo ulegał zmianie – przedsiębiorstwa prowadzące działalność badawczo-rozwojową (B+R), oprócz wsparcia z funduszy unijnych, mogą także skorzystać z krajowej ulgi na tego rodzaju aktywność. Piszemy o tym w artykule otwierającym bieżący numer Biuletynu.

Inny ważny temat, na który chcemy zwrócić uwagę, to nadchodzące zmiany w obszarze ubezpieczeń. Za sprawą konieczności implementacji unijnej dyrektywy w relacji pomiędzy klientem a dystrybutorem ubezpieczeń zostaną niebawem wprowadzone istotne modyfikacje. Więcej na ten temat można dowiedzieć się dzięki lekturze artykułu pt. „Zmiany na rynku ubezpieczeniowym. Znaczenie dla przedsiębiorców”.

Zapraszamy także do zapoznania się z najnowszy-mi ofertami współpracy zagranicznej pochodzącymi z bazy POD (Partnership Opportunities Database), pro-wadzonej przez Komisję Europejską i udostępnianej ośrodkom Enterprise Europe Network.

Z wyrazami szacunku

zespół redakcyjny Biuletynu Euro Info

Spis treści

Ulga podatkowa na B+R

Działalność gospodarcza. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Oznakowanie żywności. Żywność pochodząca z produkcji ekologicznej

Oprogramowanie medyczne

Zmiany na rynku ubezpieczeniowym

Wspólny rynek. Wymiana dóbr kultury ponad granicami

Aktualności

Oferty współpracy

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2020

Raport

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2020

Zobacz
PARP - Programy operacyjne

Poradnik

PARP - Programy operacyjne

Zobacz
Wpływ bazy usług rozwojowych na jakość i rynek usług rozwojowych oraz ocena podmiotowych systemów finansowania – etap II. Raport końcowy.

Ewaluacja

Wpływ bazy usług rozwojowych na jakość i rynek usług rozwojowych oraz ocena podmiotowych systemów finansowania – etap II. Raport końcowy.

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań