Analizy wykonane w komponentach mikroekonomicznym i makroekonomicznym projektu ISR – I raport łączny

Seria: Instrument Szybkigo Reagowania

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2011

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Prezentowany Raport jest pierwszym z cyklu 12 antycypacyjnych analiz okresowych, których celem jest m.in. zarówno określenie kluczowych trendów makroekonomicznych, jak i identyfikacja zjawisk ekonomicznych na poziomie branż, mających istotne znaczenie dla konstrukcji działań w ramach instrumentów szybkiego reagowania.

Spis treści

WSTĘP
I KOMPONENT MIKROEKONOMICZNY
UWAGI WPROWADZAJĄCE
1.1 ZMIANY POTENCJAŁU I WYNIKÓW EKONOMICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2007-2010
1.1.1 Analiza zmian ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw
1.2 WYBRANE PROCESY DEMOGRAFICZNE W PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE W LATACH 2007-2010
1.2.1 Analiza zmian liczby przedsiębiorstw
1.2.2 Analiza zjawiska upadłości podmiotów gospodarczych w Polsce w latach 2002-2010
1.3 ANALIZA CZYNNIKÓW I BUDOWA MODELI PRZEWIDYWANIA STOPNIA
ZAGROŻENIA PRZEDSIĘBIORSTWA UPADŁOŚCIĄ
1.3.1 Przesłanki konstrukcji modeli predykcji upadłości
1.3.2 Zdefiniowanie zbioru uczącego przedsiębiorstw
1.3.3 Zmienne opisujące kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa
1.3.4 Identyfikacja zależności pomiędzy kondycją ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa a zagrożeniem upadłością
1.3.4.1 Wyniki analizy rozkładów indywidualnych zmiennych objaśniających
1.3.5 Estymacja modeli logistycznych
1.3.5.1 Dobór optymalnych mierników kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw
1.3.5.2 Zdefiniowanie klas zagrożenia upadłością
1.3.5.3 Określanie sprawności statystycznych metod identyfikacji stanu zagrożenia upadłością
1.3.6 Wyniki analizy jednowymiarowych rozkładów zmiennych objaśniających oraz korelacji wskaźników ekonomiczno-finansowych
1.4 ANALIZA STANU I ZMIANY STOPNIA ZAGROŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW UPADŁOŚCIĄ
1.4.1 Ogólne zmiany stanu kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa w aspekcie prawdopodobieństwa zagrożenia upadłością
1.4.1.1 Analiza porównawcza i wnioskowanie retrospektywne
1.4.1.2 Wyniki oszacowania prawdopodobieństwa zagrożenia upadłością – analiza prospektywna
1.4.2 Analiza zmiany stanu przedsiębiorstw według działów PKD
1.4.3 Analiza zmian stanu zagrożenia przedsiębiorstw upadłością w ujęciu regionalnym
1.4.4 Prognozowane zmiany stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw
II KOMPONENT MAKROEKONOMICZNY
2.1 KLUCZOWE ZJAWISKA I PROCESY MAKROEKONOMICZNE W POLSKIEJ GOSPODARCE ORAZ W OTOCZENIU ZEWNĘTRZNYM
2.1.1 Sytuacja makroekonomiczna Polski
2.1.2 Główne tendencje w gospodarce światowej
2.2 DIAGNOZA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE ORAZ ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJOWYCH
2.2.1 Pozycja cykliczna polskiej gospodarki – podstawowe charakterystyki
2.2.2 Pozycja cykliczna polskiej gospodarki – główne trendy rozwojowe procesów gospodarczych w ujęciu zagregowanym
2.2.3 Analiza koniunktury w sektorach polskiej gospodarki – obraz syntetyczny
2.3 WPŁYW POTENCJALNYCH ZMIAN W OTOCZENIU MAKROEKONOMICZNYM NA KONDYCJĘ SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW
2.3.1 Prezentacja danych i zbioru rozważanych modeli
2.3.2 Scenariusze szokowe w gospodarce i ich wpływ na sytuację przedsiębiorstw
2.3.3 Prognoza kondycji sektora przedsiębiorstw poprzez analizę aktywności zawodowej
WNIOSKI I REKOMENDACJE

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Analizy wykonane w komponentach mikroekonomicznym  i makroekonomicznym projektu ISR – XIV raport łączny

Raport

Analizy wykonane w komponentach mikroekonomicznym i makroekonomicznym projektu ISR – XIV raport łączny

Zobacz
Analizy wykonane w komponentach mikroekonomicznym  i makroekonomicznym projektu ISR – VIII raport łączny

Raport

Analizy wykonane w komponentach mikroekonomicznym i makroekonomicznym projektu ISR – VIII raport łączny

Zobacz
Analizy wykonane w komponentach mikroekonomicznym  i makroekonomicznym projektu ISR – IV raport łączny

Raport

Analizy wykonane w komponentach mikroekonomicznym i makroekonomicznym projektu ISR – IV raport łączny

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań