Autorzy: Praca zbiorowa

Analiza luki zatrudnienia oraz wynagrodzeń kobiet i mężczyzn

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu kolejny z serii raportów tematycznych. Raport stanowi podsumowanie wieloaspektowej analizy danych krajowych i zagranicznych dotyczących problemu luki w zatrudnieniu oraz luki płacowej kobiet i mężczyzn.

Raporty tematyczne - monitoring rynku pracy

Seria: Raport branżowy

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2020

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Polska jest jednym z państw borykających się z problemem znacznej dysproporcji pomiędzy odsetkami kobiet i mężczyzn czynnych zawodowo. Luka w zatrudnieniu ze względu na płeć przewyższa w naszym państwie średnią unijną, a wskaźnik aktywności zawodowej Polek od lat pozostaje jednym z niższych wśród obywatelek UE.

Mimo, iż kobiety w Polsce, podobnie jak w innych częściach świata, są mniej aktywne zawodowo od mężczyzn, to jednak nie pozostają one bezczynne, wykonują bowiem wiele prac nieodpłatnych, niedostrzeganych i niedocenianych. Ich zdecydowana większość, co wynika z dominacji tradycyjnego podziału ról rodzinnych, związana jest z prowadzeniem domu oraz opieką nad dziećmi i potrzebującymi wsparcia członkami rodziny.

Inną barierą utrudniającą aktywność kobiet na rynku pracy są funkcjonujące w społeczeństwach stereotypy płci, przyswojone w procesie socjalizacji. Sprawiają one, że same kobiety obawiają się aplikować na atrakcyjne stanowiska, zaniżając wartość posiadanych przez siebie kompetencji.

Zapraszamy do lektury raportu.

Spis treści

 • Wstęp
 • Luka zatrudnienia kobiet i mężczyzn – skąd biorą się różnice?
  • Stereotypy płci
  • Niedostatek instytucji opiekuńczych
  • Popularność tradycyjnego modelu rodziny
  • Niski poziom wynagrodzeń
 • Luka płacowa
  • Pomiar luki płacowej
  • Przyczyny luki płacowej
 • Kobiety i mężczyźni na rynku pracy – analiza danych zastanych
  • Polska na tle Unii Europejskiej
  • Aktywność zawodowa kobiet i mężczyzn w Polsce w świetle danych krajowych
  • Aktywność zawodowa a opieka nad dziećmi i osobami zależnymi
  • Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy – przyczyny i konsekwencje
  • Skala luki płacowej
 • Podsumowanie
 • Bibliografia
 • Aneks: Dobre praktyki aktywizowania zawodowego kobiet oraz niwelowania luki płacowej
  • Praktyki stosowane przez administrację publiczną
  • Praktyki stosowane przez przedsiębiorstwa

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Destination UX. Projektowanie programów wsparcia innowacji zorientowanych na użytkownika

Raport

Destination UX. Projektowanie programów wsparcia innowacji zorientowanych na użytkownika

Zobacz
Monitoring trendów w innowacyjności - Raport 9

Raport

Monitoring trendów w innowacyjności - Raport 9

Zobacz
Katalog startupów 2019 - Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.1 PO PW

Katalog

Katalog startupów 2019 - Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.1 PO PW

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań