Analiza barier wdrażania wybranych działań Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2011

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Badaniem pt. Analiza barier wdrażania wybranych działań Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 objęto 29 projektów realizowanych w ramach Działania III.1 i IV.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). Głównym celem badania była identyfikacja przyczyn zaistniałych opóźnień dotyczących etapu przygotowania zaplanowanych inwestycji oraz wskazanie działań naprawczych pozwalających rozwiązać zdiagnozowane problemy.

Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Diagnoza sytuacji oraz charakterystyka projektów
3. Identyfikacja przyczyn występowania opóźnień w projektach
4. Ocena możliwości wdrożenia projektów oraz wystąpienia dalszych opóźnień
5. Podsumowanie badania – tabela pytań badawczych i odpowiedzi
6. Rekomendacje

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania Benchmarking na poziomie międzynarodowym

Raport

Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania Benchmarking na poziomie międzynarodowym

Zobacz
Raport końcowy Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania Benchmarking na poziomie regionalnym

Raport

Raport końcowy Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania Benchmarking na poziomie regionalnym

Zobacz
StartUp Impact

Raport

StartUp Impact

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań