Autorzy: Grażyna Buczyńska

Кластеры в Польше - Каталог (RU)

Seria: Innovations

Rodzaj publikacji: Katalog

Rok wydania: 2012

Język: EN

ISBN: 978-83-7633-127-0

Wydawca: Polish Agency for Enterprise Development

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Кластер определяется как совокупность географически взаимосвязанных компаний; специализированных по- ставщиков; единиц, предоставляющих услуги; фирм, ра- ботающих в родственных секторах и связанных с ними учреждениях, которые одновременно сотрудничают и конкурируют друг с другом . Потенциал развития кла- стеров и кластерных инициатив в данной стране стиму- лируется многими факторами, среди которых ключевое значение имеют общие условия деловой деятельности, а также возможная поддержка развития предприятий разного вида учреждениями.

Spis treści

Bведение
Вступление
Cектор

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2020

Raport

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2020

Zobacz
PARP - Programy operacyjne

Poradnik

PARP - Programy operacyjne

Zobacz
Wpływ bazy usług rozwojowych na jakość i rynek usług rozwojowych oraz ocena podmiotowych systemów finansowania – etap II. Raport końcowy.

Ewaluacja

Wpływ bazy usług rozwojowych na jakość i rynek usług rozwojowych oraz ocena podmiotowych systemów finansowania – etap II. Raport końcowy.

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań