Katarzyna Wiese

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Ruprecht – Karls Universität Heidelberg. Laureatka konkursu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę magisterską. Stypendystka Deutscher Akademischer Austauschdienst (2013). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. podczas stażu w Komisji Europejskiej w Brukseli (2015).

Jest członkiem Praktyki Własności Intelektualnej i Konkurencji. W Kancelarii zajmuje się m.in. sprawami z zakresu znaków towarowych i nieuczciwej konkurencji, w szczególności na gruncie reklamy. Obsługuje klientów z branży spożywczej, farmaceutycznej i budowlanej. Jest współautorką opinii prawnych dot. najlepiej rozpoznawalnych na polskim rynku znaków towarowych.

W zakresie jej specjalizacji leży nadto publiczne prawo konkurencji, w szczególności sprawy dotyczą-ce porozumień ograniczających konkurencję.

Aktualnie autor nie posiada żadnej publikacji.

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.