Rozwój kompetencji

Podnieś kwalifikacje menadżerskie i przeszkol pracowników. Znajdź mentora.

Temat

29 listopada 2021

Nowy kurs Akademii PARP: „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie sp. z o.o.) jest jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, jak również w wielu innych krajach Unii Europejskie...

29 listopada 2021

O patentach, innowacjach i wprowadzaniu produktu na rynek zagraniczny – rozmowa ze Zdzisławem Iwanejko, prezesem Wash Innovation [podcast CRMŚP]

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych, ponad miliard ludzi na Ziemi ma bardzo ograniczony dostęp do bieżącej wody, a blisko połowa globalnej populacji zmaga się z tym problemem przez co najmniej jeden miesi...

23 listopada 2021

Unijna tożsamość cyfrowa. Rozporządzenie eidas 2.0

W obecnych czasach człowieka bardziej niż kiedykolwiek definiuje własna tożsamość cyfrowa. Od lat 90. XX wieku (w Polsce od 20 grudnia 1991 r.[i]) rośnie popularność Internetu. Kamieniem milowym w jego upowsz...

23 listopada 2021

Implementacja tzw. dyrektywy Omnibus. Zmiany w prawie konsumenckim

W najbliższym czasie przedsiębiorców czekają rewolucyjne zmiany, w tym te dotyczące organizacji oraz reklamowania wyprzedaży i obowiązków informacyjnych odnoszących się do cen. Wynika to z uchwalenia tak zwa...

23 listopada 2021

„Adekwatność” Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie RODO. Decyzje Komisji Europejskiej z 28 czerwca 2021 r.

Dnia 28 czerwca 2021 r. zostały wydane dwie decyzje Komisji Europejskiej dotyczące transferów danych osobowych do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej[1]: decyzja Komisji (UE) 2021/1...

23 listopada 2021

Holding oraz nowe kompetencje (obowiązki) organów nadzorczych i zarządczych spółek kapitałowych. Projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych

Zmianę przepisów Kodeksu spółek handlowych[1] (dalej „KSH”) przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Projekt”). Projekt został opraco...

23 listopada 2021

Polityka Nowej Szansy 2.0

XXI wiek przyniósł wiele nowych rozwiązań w sferze komunikowania się, handlu, automatyzacji produkcji, którym  towarzyszy niespotykana do tej pory dynamika zmian. Nowe produkty, usługi i rozwiązania, stały s...

23 listopada 2021

Prawo właściwe dla indywidualnych umów o pracę. Wyrok TSUE w sprawie C-152/20 oraz C-218/20

Współczesne umowy o pracę zawierane są także w sytuacjach, w których praca ma być wykonywana w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Świadczenie pracy w takich okolicznościach faktycznych mo...

23 listopada 2021

Utwór pracowniczy. Prawo autorskie w stosunku pracy

Pracodawca zatrudniający pracownika staje przed wyzwaniem właściwego skonstruowania treści najważniejszego dokumentu regulującego prawne aspekty zatrudniania, czyli umowy o pracę. Od brzmienia tej umowy zależy...

23 listopada 2021

Elementy Dyrektywy Drugiej Szansy w polskim porządku prawnym – Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne (UPR) – od 01 grudnia 2021 r. już na stałe jako Postępowanie o Zatwierdzenie Układu (PZU)

Stan prawny: 19.11.2021 r. Choć od 30 lat trwa w zasadzie nieznany w naszej historii boom gospodarczy to jednak wciąż wielu przedsiębiorców i tych mniejszych jak i większych poniesie biznesową porażkę. Warto...

Finansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań