09.03.2020

Wybór projektów w ramach konkursu „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”, IV runda (sektor motoryzacji)

Rozwój kompetencji

O wydarzeniu

Szkolenia i warsztaty Szkolenia i warsztaty

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym poświęconym IV rundzie konkursu „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”, dotyczącej wyboru Operatora obsługującego wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla przedsiębiorców z sektora motoryzacyjnego.

Dostępna w IV rundzie konkursowej alokacja wynosi 7 480 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 6 732 000,00 zł.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

  1. podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
  2. podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
  3. reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z  dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.),
  4. organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2019 r., poz. 1809),
  5. organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o  rzemiośle (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267, z późn. zm.),
  6. organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263, z późn. zm.),
  7. przedsiębiorcy.

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien posiadać niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie realizacji usług szkoleniowych lub doradczych dla przedsiębiorców lub ich pracowników.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

W projekcie wsparcie udzielane przedsiębiorcom lub ich pracownikom polega na refundacji przez Operatora wydatków dotyczących usług rozwojowych wynikających z rekomendacji Rady ds. Kompetencji w Sektorze Motoryzacji z uwzględnieniem Elektromobilności. Wybór usług rozwojowych następuje co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych przy wsparciu Operatora.

Spotkanie informacyjne skierowane jest do podmiotów, które są zainteresowane pełnieniem roli Operatora w projekcie obejmującym wsparciem przedsiębiorców i ich pracowników z sektora motoryzacyjnego.

Operator nie może być wykonawcą usług rozwojowych oferowanych przedsiębiorcom w ramach projektu.

Poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wartości wydatków kwalifikowanych.

Termin
09.03.2020 10:30 - 14:00
Miejsce
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, Warszawa, sala 153 Zobacz mapę

Udostępnij

Program

09.03.2020

10:30 - 11:00

Rejestracja (przerwa kawowa)

11:00 - 11:15

Otwarcie spotkania

11:15 - 12:30

Prezentacja zasad ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach IV rundy konkursu „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”

12:30 - 12:40

Przerwa

12:40 - 13:45

Sesja pytań i odpowiedzi

13:45 - 14:00

Zakończenie spotkania

Lokalizacja

Brak możliwości zapisu.