Komunikaty

06.06.2019

Wstrzymanie naboru wniosków!

Informujemy, że w odpowiedzi na nabór wniosków w Programie Wsparcie prawne dla start-upów, do 6 czerwca 2019 r. (do godziny 14:30) przyjęto 56 wniosków o udzielenie wsparcia na łączną kwotę 1 198 340,80 zł PLN, która stanowi 119,80% dostępnej alokacji.

W związku z powyższym, zgodnie z § 7 ust. 2  Regulaminu naboru, 14 czerwca br. o godzinie 10:00 PARP wstrzyma nabór wniosków w programie.