Pomiń nawigację

Komunikaty

03.04.2015

Propozycja założeń i konkursu na Krajowe Zamówienia Publiczne

Konsultacje społeczne założeń oraz wstępnych kryteriów wyboru projektów w ramach I konkursu na realizację projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.2 w ramach Osi Priorytetowej II PO WER 2014-2020 przedstawia do konsultacji społecznych założenia oraz wstępne kryteria wyboru projektów w ramach I konkursu na realizację projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski.

Propozycja Założeń I konkursu na realizację projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski:

Założenia konkursu zamówienia publiczne

Propozycja kryteriów oceny projektów:

Kryteria - I konkurs zamówienia publiczne

Wszelkie uwagi/komentarze prosimy kierować na adres mailowy: lukasz_sybicki@parp.gov.pl w terminie do 24 marca 2015 r. Przy zgłaszaniu uwag prosimy zachować format zgodny z zamieszczoną poniżej tabelą:

Formularz zgłaszania uwag

W ramach konsultacji społecznych odbędzie się spotkanie w dniu 26 marca 2015 r. w godzinach 11.00-15.00 w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przy ul. Pańskiej 81/83.

Prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie do dnia 24 marca 2015 r. e-mailem na adres: lukasz_sybicki@parp.gov.pl

Informacji na temat spotkania udzielają Pani Urszula Golec tel. 22 432 71 77 oraz Pan Łukasz Sybicki tel. 22 432 70 98.

Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności przedsiębiorców oraz przedstawicieli firm szkoleniowych i doradczych świadczących usługi szkoleniowe i doradcze z zakresu zamówień publicznych. Po zakończeniu konsultacji wszystkie uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną przeanalizowane i wzięte pod uwagę w trakcie prac nad ostateczną wersją Regulaminu konkursu