Pomiń nawigację

Komunikaty

05.08.2019

Konkurs „Zamówienia dostępne dla wszystkich” – zapraszamy do konsultacji projektu regulaminu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowuje nowy konkurs w ramach działania 2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem konkursu „Zamówienia dostępne dla wszystkich” jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw, których pracownicy nabyli kompetencje w obszarach pozwalających na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku zamówień publicznych.

Zapraszamy do konsultacji projektu regulaminu konkursu (wraz z załącznikami).

Uwagi można zgłaszać w terminie do 8 sierpnia 2019 r. do godz.16.00 w wersji elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz na adres: szymon_kurek@parp.gov.pl Uwaga! Załączniki o nr 1-8 oraz 11 podlegają konsultacjom tylko w zakresie ich zgodności z dokumentami przekazanymi przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, w szczególności z „Minimalnym zakresem regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020", uchwałą Komitetu Monitorującego zatwierdzającą kryteria wyboru projektów”.

Pliki do pobrania