Pomiń nawigację

Komunikaty

16.02.2016

Komunikat w zakresie interpretacji wymogów określonych w kryteriach dostępu nr 1 i nr 12

Utworzono: 16 lutego 2016

 

W związku z licznymi pytaniami od Wnioskodawców w zakresie interpretacji zapisów kryteriów dostępu nr 1 i 12 Instytucja Pośredniczącą informuje, że w zakresie:

Kryterium dostępu nr 1:
Wnioskodawca łącznie z partnerami (jeżeli dotyczy) posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji, w okresie 3 lat przed terminem złożenia wniosku, co najmniej 5 projektów lub usług o łącznej wartości 50 tys. złotych brutto, w ramach których realizowane były szkolenia lub doradztwa dla przedsiębiorców z obszaru prawa zamówień publicznych z zastrzeżeniem, iż w przypadku projektów partnerskich, każdy z partnerów musi posiadać udokumentowane doświadczenie w realizacji co najmniej 2 projektów lub usług o łącznej wartości 5 tys. złotych brutto, w tym co najmniej 1 projekt lub usługa musiała dotyczyć doradztwa z obszaru prawa zamówień publicznych.

 

oraz

Kryterium dostępu nr 12:
Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) dysponuje, zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę lub umowę o współpracy, personelem merytorycznym (trenerzy/doradcy) posiadającymi udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub doradztwa z obszaru prawa zamówień publicznych dla przedsiębiorców. W przypadku trenerów wymagane jest posiadanie wypracowanych, co najmniej 320 godzin szkoleniowych w okresie 3 lat przed terminem złożenia wniosku z obszaru prawa zamówień publicznych dla przedsiębiorców. W przypadku doradców wymagane jest posiadanie wypracowanych, co najmniej 320 godzin doradczych w okresie 3 lat przed terminem złożenia wniosku z obszaru prawa zamówień publicznych dla przedsiębiorców. W przypadku łączenia funkcji trenera i doradcy przez jedną osobę, wymagane jest posiadanie wymaganego doświadczenia zarówno w odniesieniu do trenera, jak i doradcy.

za doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń dla przedsiębiorców z obszaru prawa zamówień publicznych (w ramach kryterium nr 1) oraz doświadczenie w wypracowaniu co najmniej 320 godzin szkoleniowych w okresie 3 lat przed terminem złożenia wniosku z obszaru prawa zamówień publicznych dla przedsiębiorców (w ramach kryterium nr 12) uznawane będą również szkolenia skierowane do grup mieszanych, skierowanych zarówno do przedstawicieli przedsiębiorców i podmiotów publicznych z obszaru prawa zamówień publicznych.

Treść odpowiedzi do pytań nr 42, 44, 45, 53 ulega zmianie zgodnie z niniejszym komunikatem.