Pomiń nawigację

Komunikaty

01.02.2016

Komunikat dotyczący podroździału 5.7 Regulaminu konkursu w zakresie wskaźników w projekcie

Podrozdziału 5.7 Regulaminu konkursu w zakresie wskaźników w projekcie wskazanych poniżej: 

1) średnia liczba osobodni szkoleniowych przypadających na jednego uczestnika;
2) średnia liczba godzin doradztwa poszkoleniowego przypadająca na uczestników szkoleń rekrutujących się z jednej firmy;
3) średnia liczba godzin doradczych przypadających na przedsiębiorcę korzystającego z punktu konsultacyjno-doradczego;
4) liczba uczestników, które w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyli 45 rok życia;
5) liczba osobodni szkoleniowych zrealizowanych w ramach projektu;
6) liczba godzin doradztwa poszkoleniowego zrealizowanych w ramach projektu;
7) liczba godzin doradczych zrealizowanych w ramach punku konsultacyjno-doradczego.

W związku z pytaniami Wnioskodawców w zakresie przyporządkowania wskaźników wskazanych w ust. 1 podrozdziału 5.7 Regulaminu konkursu do właściwych kategorii wskaźników Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020, powyższe wskaźniki należy uwzględnić w pozycji wskaźniki produktu.