Pomiń nawigację

Komunikaty

01.02.2016

Komunikat dotyczący kryterium dostępu nr 4

Utworzono: 1 lutego 2016

 

Data rozpoczęcia realizacji projektu nie jest późniejsza niż 9 miesięcy od ostatecznego terminu składania wniosków dla konkursu.

Z uwagi na konieczność przyspieszenia rozpoczęcia wdrażania finansowanych w ramach Działania 2.2. PO WER projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski, Instytucja Pośredniczącą rekomenduje wskazywanie jako termin rozpoczęcia realizacji projektu miesiąc maj/czerwiec 2016 roku.