Komunikaty

26.09.2019

Aktualizacja listy wniosków rekomendowanych do dofinansowania

Prezentujemy zaktualizowaną listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania wraz z Listą rezerwową w ramach programu Wsparcie prawne dla start-upów.