Pożyczka na rozwój

Dzwonek

Wstrzymanie naboru wniosków w konkursie

Sprawdź szczegóły

Cel finansowania: Sfinansowanie inwestycji w rozwój przedsiębiorstwa w drodze korzystnej pożyczki

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

marzec 2020

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

7 października 2021

 • logo Pożyczka na rozwój
 • Maksymalne dofinansowanie

  40 000 zł

 • Wartość projektu (koszty kwalifikowane)

  od 75 000 zł do 500 000 zł

 • Wkład własny

  minimum 20%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Dla kogo

  Mikro i małe przedsiębiorstwa

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Pożyczka na rozwój jest sfinansowanie rozwoju Twojego przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w środki trwałe (maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia), zakup oprogramowania, integrację z parkiem maszynowym i systemami IT już funkcjonującymi w przedsiębiorstwie

Na co możesz przeznaczyć pożyczkę?

 • zakup, instalację i integrację nowych środków trwałych, tj. maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia

 • zakup oprogramowania związanego z nabytymi środkami trwałymi

 • integrację zakupionego oprogramowania z istniejącym parkiem maszynowym i systemem informatycznym

Po zrealizowaniu projektu zgodnie z umową, możesz otrzymać od PARP dotację w kwocie do 40 000,00 zł na refinansowanie części wkładu własnego

Na co możesz przeznaczyć pożyczkę?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro, mali przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium Polski od co najmniej 2 lat, posiadający zatwierdzone sprawozdanie finansowe za co najmniej 3 ostatnie lata (bilans, rachunek zysków i strat) lub za 2 lata w przypadku krótszego prowadzenia firmy

 

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

40 000 zł

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie

500 000 zł

Wsparcie wyniesie do 80% wydatków kwalifikowanych, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 20% wydatków kwalifikowanych.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Dostępne środki dla przedsiębiorców - 28,5 mln zł

Maksymalny okres realizacji projektu współfinansowanego z pożyczki
12 miesięcy od podpisania umowy

Maksymalny okres spłaty
5 lat z możliwością skorzystania z karencji w spłacie kapitału przez 9 miesięcy.

Oprocentowanie
Od 2,5% do 6% w skali roku

Po zrealizowaniu projektu zgodnie z umową, możesz otrzymać od PARP dotację do 40 000,00 zł na refinansowanie części wkładu własnego.

Webinarium

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Możesz wypełnić wniosek w dogodnym dla Ciebie terminie.

Złóż wniosek

Start:

marzec 2020

Zakończenie:

październik 2021

Dokumenty

FAQ

Pomoc de minimis to wsparcie ze środków publicznych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Wartość dofinansowania udzielonego jednej firmie w trakcie 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć 200 tys. euro, natomiast dla firm z sektora transportu drogowego 100 tys. euro (wyjątek stanowią firmy, w których transport jest jednym z elementów usługi, np.: pocztowej, kurierskiej czy zbierania odpadów).

Przedsiębiorca może otrzymać pomoc de minimis na szkolenia i inwestycje lub w formie zwolnień podatkowych czy umorzenia odsetek ZUS etc. Grupy wyłączone z tego rodzaju pomocy to m.in. przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej, reprezentujące sektor rybołówstwa i akwakultury i zajmujące się produkcją podstawowych produktów rolnych. Szczegółowe postanowienia dotyczące pomocy de minimis zawiera rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1407/2013, obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. Limit otrzymanej pomocy można zweryfikować w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Więcej informacji na stronie pomoc de minimis.

Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja Oceny Projektów, której skład znajdziesz w dokumencie poniżej.

Lista beneficjentów znajduje się na dole strony w Wynikach i archiwum.

Więcej informacji znajduje się na stronie faq.parp.gov.pl

Jak wziąć udział w konkursie o dofinansowanie?

Przygotuj dokumenty

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi konkursu i zasad przydzielania dofinansowania

Wypełnij wniosek

Przygotuj niezbędne dokumenty, które będą załącznikami do wniosku zgłoszeniowego (lista dokumentów).

Ocena projektu

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online (Generator Wniosków).

Podpisz umowę

Poczekaj na ocenę projektu przez Komisję Oceny Projektów.

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

Poradnik

Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje - marzec 2020

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje - marzec 2020

Zobacz
Metody i sposoby monitorowania zapotrzebowania na kwalifikacje

Raport

Metody i sposoby monitorowania zapotrzebowania na kwalifikacje

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań

Wyniki i archiwum

Start w konkursie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Składanie wniosku o dofinansowanie

Sprawdź jak wypełnić wniosek i jakie dołączyć dokumenty do wniosku

Podpisywanie umowy

Bądź przygotowany na podpisanie umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty.

Załączniki

Załączniki do umowy

Pożyczka na rozwój - listy projektów rekomendowanych do dofinansowania

Załączniki