1 czerwca 2020

Organizacja stanowisk pracy w czasach pandemii wirusa SARS CoV-2 – obejrzyj nagranie z webinarium

Udostępnij

Iwona Waszczykowska, ekspert ds. BHP w Siemens udziela przedsiębiorcom praktycznych wskazówek w jaki sposób przygotować się na powrót pracowników i jak zorganizować miejsce pracy, aby zminimalizować infekcję COVID-19 wśród personelu.

Webinarium rozpoczyna się do od tak fundamentalnych kwestii jak ocena środowiska pod kątem powrotu pracowników do pracy oraz identyfikacji stanowisk najbardziej narażonych na infekcję. Następnie prowadząca przechodzi do aspektów komunikacyjnych, m.in. sposobu wymiany informacji pomiędzy pracownikami oraz zgłaszania przez nich pomysłów, uwag i wątpliwości w związku z organizacją pracy, a także porusza istotną kwestię, jaką jest zadbanie o odpowiednią atmosferę i radzenie sobie ze stresem.

W dalszej części wystąpienia ekspertka skupia się na zagadnieniach związanych z tworzeniem ogólnych wytycznych organizacji pracy: określenia zakresu odpowiedzialności poszczególnych pracowników, wyznaczenia tzw. opiekunów bezpieczeństwa, podziału pracowników na zespoły, a także zastosowania środków ochrony zbiorowej oraz indywidualnej. Podsumowując, oglądając nagranie dowiesz się jak:

  • opracować ogólne wytyczne organizacji pracy
  • określać zasad komunikacji z pracownikami
  • określać zakres odpowiedzialności
  • identyfikować miejsca największego ryzyka w zakładzie pracy
  • określać zasady rotacji zespołów
  • opracować procedury awaryjne
  • stosować ochronę indywidualną i zbiorową stanowisk pracy, włączając dezynfekcję i sprzątanie

Webinarium odbyło się 1 czerwca 2020 r. Organizatorem wydarzenia było Centrum Rozwoju MŚP.

Poniżej link do transmisji, a także załącznik z prezentacją wykorzystaną podczas webinarium, która zawiera przydatne linki.

Więcej takich treści obejrzysz w strefie wiedzy PARP.

Pliki do pobrania