29 maja 2020

Zamówienia publiczne szansą dla małych i średnich przedsiębiorców

Artykuł ukazał się 27 maja br. w serwisie internetowym wpolityce.pl

Ostatnie miesiące odcisnęły szczególne piętno na małych i średnich biznesach. To właśnie ich płynność finansowa i ciągłość działalności są najbardziej zagrożone, dlatego każde zlecenie i dobry pomysł na nabranie rozpędu są na wagę złota. Dźwigamy naszą gospodarkę z koronakryzysu. Dlatego aby to się udało warto zachęcać firmy do większej aktywności na polu zamówień publicznych. Może w tym pomóc konkurs wdrażany przez PARP „Zamówienia publiczne dla MSP”. W naborze, który będzie trwał w dniach 15-23 czerwca 2020 r. poszukiwany jest operator, który przeprowadzi szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu zamówień publicznych.

Nie każdy mały i średni przedsiębiorca widzi siebie w roli wykonawcy zamówień publicznych. Wciąż pokutuje błędne przekonanie, że trudno jest zaistnieć na tym rynku, a co dopiero zdobyć na nim wystarczająco silną pozycję i konkurować z większymi i bardziej doświadczonymi podmiotami.

W czasach prosperity i rozwoju gospodarczego, kiedy firmy nie mogą narzekać na brak zleceń, brakuje motywacji, by sięgnąć po nowe wyzwania. Pomimo wprowadzonych zmian w prawie zamówień publicznych, polscy przedsiębiorcy w dalszym ciągu mają obawy związane z udziałem w przetargach. Najczęściej barierami są brak wystarczającej wiedzy z zakresu zamówień oraz słaba znajomość procedur, która im towarzyszy. Działania podejmowane przez Agencję mają to zmienić. Chcemy dać przedsiębiorcom wiedzę, ale również wsparcie przy zdobywaniu pierwszych doświadczeń – mówi Szymon Kurek, ekspert z Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP.

Aby ośmielić małych i średnich przedsiębiorców i zainteresować ich rynkiem przetargów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje kolejne edycje konkursu dotyczącego zamówień publicznych „Zamówienia publiczne 2 – makroregion 4” w ramach działania 2.2 tj. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłoszonego w 2017 r. Do zdobycia są środki z funduszy europejskich na dofinansowanie projektu szkoleniowo-doradczego skierowanego do MŚP zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski.

Zwiększenie liczby małych i średnich firm startujących w polskich przetargach będzie impulsem dla gospodarki, a z drugiej strony, zwiększona aktywność mniejszych przedsiębiorstw pozytywnie wpłynie na efektywność wydatkowania pieniędzy w systemie zamówień publicznych. Tym samym przy konkurencyjnych cenach uzyskiwane będą produkty i usługi jak najlepszej jakości. – To zasada win-win. Tu nie ma przegranych. Przedsiębiorcy będą zdobywać kolejne przetargi i w ten sposób zwiększać swoje obroty. Zależy nam jednak również na tym, aby instytucje zamawiające w tym trybie otrzymywały jak największą liczbę ofert, z których będą mogły wybrać tą najlepszą – uważa ekspert.

Operatorem w konkursie mogą zostać przedsiębiorcy i podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, a także organizacje związkowe i organizacje pracodawców.

Projekty zgłaszane przez potencjalnych operatorów powinny zakładać przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie m.in.:

  • szkoleń z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, uwzględniających specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • szkoleń, połączonych z formą warsztatową z zakresu przygotowania do wykorzystywania instrumentów e-zamówień,
  • szkoleń z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych,
  • doradztwa z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce.

Oprócz szkoleń ogromną wagę ma komponent doradczy, pozwalający przełożyć wiedzę na praktykę. Kiedy przedsiębiorca decyduje się na wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym i przygotowaniu oferty, doradcy są do jego dyspozycji, aby mógł jak najskuteczniej aplikować o środki w ramach zamówień publicznych – dodaje.

Założeniem konkursu jest objęcie wsparciem szkoleniowo-doradczym całego kraju i ten cel został już niemal osiągnięty. 15 maja br. PARP ogłosiła dokumentację dla konkursu realizowanego w makroregionie czwartym, obejmującym województwa: łódzkie, opolskie i śląskie. Tylko dla tego regionu umowa z operatorem nie została jeszcze podpisana.

Nabór wniosków rozpocznie się 15 czerwca i potrwa do 23 czerwca br. Maksymalne dofinansowanie wynosi 90 proc. wartości projektu – nawet prawie 3,7 mln zł. Pierwsze szkolenia dla przedsiębiorców powinny być dostępne w czwartym kwartale 2020 r.

Więcej informacji: www.parp.gov.pl.

 

Opublikowano: 29.05.2020 05:20
Poprawiono: 29.05.2020 16:03
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: