1 kwietnia 2020

European Cluster Collaboration Platform - platforma dla klastrów na czas pandemii COVID-19

Europejska platforma ds. współpracy klastrów utworzyła platformę dedykowaną COVID-19, której celem jest wspieranie wysiłków klastrów przemysłowych działających na rzecz wyzwaniom związanym z epidemią COVID-19 w Europie.

Nowy portal to: THE COVID-19 INDUSTRIAL CLUSTERS RESPONSE PORTAL (https://www.clustercollaboration.eu/coronavirus)

Portal ten został stworzony w celu ułatwienia interakcji pomiędzy społecznościami klastrów przemysłowych, aby zapewnić szybką wymianę informacji i bezpośrednie reakcje również w obrębie samej społeczności.

Cel powołania portalu jest dwojaki:

  • służyć jako punkt kompleksowej obsługi, w którym można znaleźć wiarygodne informacje dla przemysłu, a zwłaszcza klastrów przemysłowych, na temat działań i decyzji Komisji Europejskiej i państw członkowskich UE mających wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.
  • Wspieranie otwartego forum dyskusyjnego, na którym uczestnicy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, rozwiązaniami, wnioskami i pytaniami.

Za pośrednictwem klastrów, przy wsparciu Europejskiego Stowarzyszenia Klastrów (European Clusters Alliance), do Komisji Europejskiej wpłynęło już ponad 1100 ofert firm z branży zaopatrzenia medycznego, takich jak maski i respiratory.

31 marca 2020 r. planowane jest uruchomienie forum COVID-19, które będzie otwartą przestrzenią do dyskusji, wymiany wiedzy między podmiotami klastra (dostęp w oparciu o proste konto użytkownika w ECCP). Do czasu uruchomienia portalu możliwy jest kontakt  z ECCP za pośrednictwem adresu e-mail: covid19response@clustercollaboration. eu

Poniżej linki aktualnych ogłoszeń dotyczących rynku europejskiego:

Linki do ogłoszeń dotyczących zapotrzebowania na środki medyczne opublikowane przez podmioty publicznych z Hiszpanii i Włoch:

Opublikowano: 01.04.2020 08:42
Poprawiono: 01.04.2020 08:39
Modyfikujący: 
Udostępniający: mariusz_idzikowski
Autor dokumentów: