27 marca 2020

Poznaj wyniki IV rundy konkursu „Bony na innowacje dla MŚP” – etap 2 inwestycyjny

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała projekty do dofinansowania w IV rundzie poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP” – etap 2 inwestycyjny. Dofinansowanie zostało przyznane trzem projektom. Koszt całkowity projektów wynosi 2 828 346,19 zł, a rekomendowana kwota wsparcia 1 304 707,64 zł.

Poznaj listę wybranych projektów.

„Bony na innowacje dla MŚP” to dwuetapowy konkurs dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Etap 1 usługowy umożliwia opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, technologii lub projektu wzorniczego poprzez zakup usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych. Dofinansowanie w konkursie może wynieść do 85 proc. wartości projektu – a to oznacza, że przedsiębiorcy mogą liczyć nawet na 340 tys. zł wsparcia.

Pomyślne ukończenie etapu 1 usługowego daje możliwość sfinansowania wdrożenia pomysłu na innowację technologiczną w ramach etapu 2 inwestycyjnego. Przedsiębiorcy mogą otrzymać maksymalnie 560 tys. zł a całkowity koszt projektu musi się zamknąć w kwocie 800 tys. zł (wkład własny wynosi co najmniej 30 proc. wartości projektu).

Nabór wniosków dla obu komponentów jest ciągły i odbywa się w rundach – dla etapu usługowego wnioski można składać do 28 maja br., a inwestycyjnego do 7 lipca br.

Obecnie dla etapu 2 inwestycyjnego trwa analiza i ocena wniosków w V rundzie oraz do 9 maja br. przyjmowane są wnioski w VI rundzie.

Opublikowano: 27.03.2020 12:04
Poprawiono: 27.03.2020 19:31
Modyfikujący: Paweł Skowera
Udostępniający: Paweł Skowera
Autor dokumentów: