18 marca 2020

Go to Brand „EXPO Dubaj” – więcej czasu na złożenie wniosku

Uprzejmie informujemy, że zmianie ulega termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie dla poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand „EXPO Dubaj” na 14 maja br. (pierwotny termin: 31 marca br.).

Zmiana terminu zakończenia naboru ma na celu złagodzenie negatywnego wpływu koronawirusa na funkcjonowanie firm, w tym umożliwienie efektywnego aplikowania po środki finansowe pochodzące z funduszy unijnych.

O konkursie:

Program promocji w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju o budżecie w wysokości 50 mln zł jest adresowany do firm z sektora MŚP. Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie m.in. kosztów związanych z udziałem w wydarzeniach targowych w krajach Zatoki Perskiej (w tym imprezach towarzyszących EXPO) czy doradztwa w zakresie zdobywania rynków dla innowacyjnych produktów. Maksymalne wsparcie dla firmy wynosi 425 670 zł.

Więcej informacji: www.parp.gov.pl/dubaj.

 

Opublikowano: 18.03.2020 15:59
Poprawiono: 18.03.2020 15:59
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: