19 lutego 2020

Dostępność w programach finansowanych z funduszy europejskich – spotkanie

Zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone tematyce dostępności w programach finansowanych z funduszy europejskich – 4 marca br. w Warszawie. Odpowiemy na pytanie czym jest ”Dostępność Plus”, przybliżymy założenia programu, opowiemy dla kogo jest przeznaczony i jakie obszary obejmuje wsparciem. Ponadto przedstawimy aktualną ofertę PARP w kontekście działań w tym zakresie.

W Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój – „Badania na rynek”, „Bony na innowacje dla MŚP” oraz „Design dla przedsiębiorców” – poza konkursami ogólnymi równolegle organizujemy konkursy na dofinansowanie projektów wpisujących się w realizację rządowego programu Dostępność Plus. Różnią się one od konkursów ogólnych głównie kryteriami oceny projektów dotyczącymi rezultatów projektów – opracowane innowacje muszą być produktowe oraz ułatwiać użytkownikom końcowym, funkcjonowanie w społeczeństwie.

W ramach projektu „Dostępność – szansa na rozwój” finansowanemu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przedsiębiorcy zostaną objęci wsparciem szkoleniowym i doradczym - w tym zasad uniwersalnego projektowania. Celem konkursu jest aktywizacja mikro, małych i średnich przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych, czyli takich, których uruchomienie lub zastosowanie umożliwi bądź ułatwi osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z produktów lub usług na zasadzie równości z innymi.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie: Program Dostępność Plus – spotkanie informacyjne

Opublikowano: 19.02.2020 14:47
Poprawiono: 19.02.2020 14:47
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: