17 lutego 2020

100 tys. zł dla firm od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Dobra informacja dla firm ze Śląska zainteresowanych udziałem w „Akademii Menadżera Innowacji”. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna przeznaczyła 100 tys. zł dla swoich firm, które walczą o udział w projekcie realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. To oznacza, że za darmo swoje kompetencje będzie mogło podnieść nawet 6 organizacji. Projekt jest skierowany do kadry zarządzającej, a w przypadku małych firm także do ich właścicieli.

Środki od Katowickiej SSE zostaną przeznaczone na sfinansowanie wkładów własnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw aplikujących do konkursu i działających na terenie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej oraz korzystających ze wsparcia strefowego. – Z dofinansowania będą mogły skorzystać firmy, które pomyślnie przejdą procedurę konkursową i poinformują o tym Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Zachęcamy naszych inwestorów do udziału w II edycji tego nowatorskiego projektu szkoleniowo-doradczego – mówi dr Janusz Michałek, prezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Akademia Menadżera Innowacji to projekt szkoleniowo-doradczy dla kadry zarządzającej, który pozwala zdobyć unikalne kompetencje w zakresie nowoczesnego zarządzania oraz wdrażania innowacji. Przedstawiciele organizacji, które dostaną się do Akademii skorzystają z serii wykładów i warsztatów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wkład własny firmy wynosi 20 proc. w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Kwota 100 tys. zł od Katowickiej SSE zostanie przeznaczona na pokrycie kosztu wkładu własnego firmy.

Wnioski do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na udział w programie firmy mogą składać do 20 lutego br.

Więcej informacji o Akademii Menadżera Innowacji

Opublikowano: 17.02.2020 10:59
Poprawiono: 17.02.2020 12:58
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: