23 stycznia 2020

Sztuczna inteligencja i problem plastiku – trendy w innowacyjności

Rytm najbardziej rozwiniętych gospodarek świata nadają innowacje związane ze sztuczną inteligencją, tworzywami sztucznymi i technologiami ubieralnymi. To wnioski z najnowszej 7. edycji raportu Monitoring trendów w innowacyjności 2019  PARP, który przedstawia najważniejsze trendy technologiczne w globalnej gospodarce.

–  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako instytucja wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość na bieżąco obserwuje trendy społeczno-gospodarcze. Raport przygotowujemy w oparciu o analizy wielu źródeł – ogólnodostępnych danych, najnowszej literatury oraz raportów publikowanych przez polskie i zagraniczne instytucje – zaznacza Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w PARP Paulina Zadura.  

W najnowszej edycji raportu (to już siódma edycja) przedstawiamy wyniki monitoringu Narodowych Systemów Innowacji (NSI) 20. wysoko rozwiniętych krajów. Obszerny monitoring najważniejszych trendów w innowacjach z USA oraz przegląd nowości w NSI z 19 innych krajów (m.in. Czech, Chin, Francji, Japonii, Niemiec). Wynika z niego, że w światowe trendy w innowacjach kształtują obecnie sztuczna inteligencja oraz… plastik.

Plastik – sprzymierzeniec, czy wróg?

W Polsce, sektor związany z tworzywami stanowi ważną gałąź gospodarki. Szacuje się, że jego działalność przyniosła w 2016 r. ponad 80 mld zł przychodów, co stanowiło znaczący wkład w PKB kraju (ok. 5,3 proc.). W krajowej branży działało około 8 tys. przedsiębiorstw zatrudniających blisko 160 tys. pracowników. W skali Europy to odpowiednio prawie 60 tys. firm zatrudniających ponad 1,6 mln osób.

Tworzywa sztuczne są wykorzystywane w wielu sektorach gospodarki polskiej i światowej, m.in. w sektorze budowlanym, motoryzacyjnym, transportowym, agrokulturze, opakowaniowym, elektronicznym i elektrycznym, biomedycznym, farmaceutycznym, kosmetycznym czy kosmicznym. Plastik jest tani, uniwersalny, użyteczny i trwały.

Ale to trwałość – jedna z najważniejszych zalet plastiku – okazuje się również jego największą wadą. Czas rozkładu plastiku waha się od kilkuset do kilku tysięcy lat. Problem utylizacji i składowania odpadów z tworzyw sztucznych oraz szkodliwego wpływu na środowisko i zdrowie stanowi jedno z największych wyzwań współczesnego świata.

Musimy mieć świadomość, że nie jesteśmy w stanie całkowicie wyeliminować z naszego życia tworzyw sztucznych – warunkują rozwój globalnych gospodarek i postęp, przyczyniają się do poprawy jakości życia. Od wielu lat trwają poszukiwania alternatywnych rozwiązań dla „tradycyjnych” tworzyw, lecz żaden z dotychczas opatentowanych wynalazków nie posiada pełni ich zalet – tłumaczy Anna Skowrońska, ekspert Departamentu Analiz i Strategii PARP.

Przedsionek czwartej rewolucji przemysłowej

Zdaniem twórców raportu „The Future of Jobs” ludzkość stoi w przedsionku czwartej rewolucji przemysłowej. Jej siłą napędową będzie kombinacja składająca się z nowoczesnych komputerów o wysokiej mocy obliczeniowej, robotów i rozszerzonych technologii informacyjnych. Kluczową rolę odegra tu analityka Big Data i sztuczna inteligencja (AI z ang. artificial intelligence) – definiowana jako naśladowanie przez maszyny, zwłaszcza systemy komputerowe, procesów decydujących o inteligencji człowieka.

AI odnotowała ogromny postęp w obszarze swojego rozwoju i dojrzałości na przestrzeni ostatnich lat. W rezultacie szybko wkroczyła do przemysłu i najważniejszych obszarów naszego życia, takich jak zdrowie, edukacja czy komunikacja.

Wartość globalnego rynku sztucznej inteligencji w 2017 r. przekroczyła 16 mld dol. Przewiduje się, że do 2025 r. wzrośnie ona do przeszło 190 mld dol. przy średniorocznym tempie wzrostu na poziomie 36,6 proc. Szacuje się, że 97 proc. największych międzynarodowych firm wdroży do 2025 r. rozwiązania oparte na AI, a stopień rozpowszechnienia inteligentnych robotów domowych na świecie osiągnie 14 proc. Tak szybko rozwijająca się technologia prowadzi do prawdziwej transformacji, zarówno w dziedzinie gospodarki, społeczeństwa, etyki, jak i w wymiarze prawnym.

Obecnie ekonomiści wskazują, że AI będzie miała na ludzkość taki wpływ, jaki miało upowszechnienie się elektryczności czy internetu. Zmieni funkcjonowanie wszystkich branż (medycznej, rolnictwa, transportu, finansowo-ubezpieczeniowej, handlu, produkcji, edukacji etc.) oraz wpłynie na rynek pracy.

----------

Monitoring trendów w innowacyjności stanowi część szerszych działań z zakresu monitoringu Narodowych Systemów Innowacji, realizowanych w ramach projektu PARP – inno_LAB.

Opublikowano: 23.01.2020 14:53
Poprawiono: 23.01.2020 15:37
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: