23 stycznia 2020

Akademia Menadżera MŚP – PARP ogłasza nabór na operatorów programu

„Akademia Menadżera MŚP – oferta dla operatorów” to program skierowany do podmiotów, których głównym zadaniem będzie pośrednictwo w doborze oferty szkoleniowej i doradczej dla właścicieli firm z sektora MŚP (w tym mikro-) oraz ich pracowników dostosowane do potrzeb. Program jest prowadzony na terenie całego kraju, w podziale na pięć makroregionów Polski. Nabór wniosków rozpocznie się 18 lutego 2020 r. i potrwa do 3 marca 2020 r.

Celem II edycji konkursu „Akademia Menadżera MŚP” jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej oraz działań wspierających procesy innowacyjne. Szkolenia dla firm będą pochodziły z bazy szkoleń dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych strony internetowej, której administratorem jest PARP.

O dofinansowanie w konkursie dla operatorów mogą ubiegać się podmioty lub organizacje posiadające potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie realizacji usług szkoleniowych lub doradczych. Konkurs adresowany jest do:

 • przedsiębiorców,
 • podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • podmiotów działających na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
 • reprezentatywnych organizacji związkowych i pracodawców,
 • organizacji pracodawców,
 • organizacji samorządu gospodarczego,
 • organizacji związkowych.

W konkursie zostanie wybranych maks. 5 operatorów (jeden operator może obsługiwać samodzielnie jeden makroregion, a ew. drugi makroregion we współpracy z kooperantem):

 • makroregion 1 kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie,
 • makroregion 2 lubelskie i mazowieckie,
 • makroregion 3 małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie,
 • makroregion 4 łódzkie, opolskie i śląskie,
 • makroregion 5 dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie.

Budżet konkursu wynosi blisko 56 mln zł, w tym ponad 47 mln zł to wartość dofinansowania wszystkich w/w pięciu projektów. Resztę stanowi wkład własny wnoszony przez przedsiębiorców, którzy skorzystają z usługi szkoleniowo-doradczej.

Więcej informacji: link.

Opublikowano: 23.01.2020 10:18
Poprawiono: 23.01.2020 10:18
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: